Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Fundacja Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca Oddział Lubuski, non-profit, będąca organizacją pożytku publicznego

Więcej współpracy, mniej rywalizacji już niebawem w Zatoniu

1.08.2017, nieprzypisany

Projekt „Więcej współpracy, mniej rywalizacji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS +. Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Lubuski wraz z partnerami z Bułgarii (WalkTogether) oraz Słowacji (ADEL – Association for Development, Education and Labour) realizuje projekt międzynarodowej wymiany młodzieżowej pt. „Więcej współpracy, mniej rywalizacji”, która odbędzie się w Zatoniu koło Złocieńca.

Projekt jest skierowany do grupy 18 wolontariuszy w wieku od 15 do 19 lat zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy i umiejętności pracy w zespole. Spotkanie młodzieży, które odbędzie się 5-11 września br., będzie służyć rozwijaniu ich kompetencji w kluczowych obszarach współpracy takich jak: budowanie zaufania; efektywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów; budowanie zaangażowania, poczucia odpowiedzialności oraz motywacji do realizacji celów.

Wymiana młodzieżowa jest odpowiedzią na problem niskiego poziomu współpracy i braku integracji wśród młodego pokolenia, niskiego poziomu wiedzy nt. procesów grupowych, istoty konfliktu, kreatywności, synergii grupowej, niskiego poziomu zaangażowania i poczucia odpowiedzialności u młodzieży.

Wynikiem projektu ma być wzrost zaufania pomiędzy członkami zespołu, umiejętność sprawnego rozwiązywania problemów i konfliktów, wzrost zaangażowania i chęci do brania odpowiedzialności. Umiejętności i wiedzę tę uczestnicy będą mogli wykorzystać nie tylko w szkole, w swoich grupach rówieśniczych czy w pracy woluntarystycznej w swoich organizacjach, ale również w życiu zawodowym, ponieważ umiejętność współpracy jest jedną z kluczowych kompetencji wymaganych przez pracodawców na rynku pracy.

Poprzez ćwiczenia praktyczne i wymianę doświadczeń uczestnicy projektu nauczą się  produktywnie dyskutować, planować wspólne działania, dzielić się zadaniami, brać odpowiedzialność za realizację wspólnego celu, dzielić się wiedzą z innymi, udzielać sobie informacji zwrotnej, mądrze argumentować, lepiej wykorzystywać potencjał grupy i unikać zachowań niesprzyjających kreatywności.

Udział w wymianie „Więcej współpracy, mniej rywalizacji” przyczyni się do zmiany postawy młodych ludzi na bardziej otwartą na współpracę i różne punkty widzenia oraz zwiększy świadomość procesów zespołowych i ich roli w procesie grupowym.

Projekt „Więcej współpracy, mniej rywalizacji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS +.

Pomóż nam

Kontakt

Chrześcijańska Służba Charytatywna
Oddział Lubuski
ul. Szosa Kisielińska 3
65-247 Zielona Góra

Nr konta bankowego:
42 2030 0045 1110 0000 0270 6910

Tel.: (+48) 22 34 99 935
E-mail:

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij